Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) sekä Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Käytämme evästeitä (cookies) verkkosivustollamme ameliakeittiot.fi

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa tietokoneelle, tabletille tai matkapuhelimelle käydessäsi sivulla. Käytämme evästeitä sivuston käytön analysointiin, mainonnan kohdentamiseen ja mainonnan toimivuuden seuraamiseen digitaalisissa medioissa esim. hakukoneissa. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Evästeitä ei luovuteta tai myydä kolmannelle osapuolelle.

Käyttämällä ameliakeittiot.fi verkkosivustoa hyväksyt evästeiden edellä kuvatun käytön. Voit välttää evästeiden käytön muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Amelia-Keittiöt Oy:n tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Asiakasrekisteri
1.8.2021

Rekisterinpitäjä

Amelia-Keittiöt Oy (2540923-2)
Hallitie 16 
64900 ISOJOKI

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Marjo Mikkola
040-519 7034
marjo.mikkola(at)ameliakeittiot.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Amelia Keittiöt Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteiden hoitaminen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti, tilatut tuotteet ja tiedot niiden toimituksesta sekä tiedot aikaisemmista toimituksista.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaiden itse antamat tiedot. Tietoja voidaan saada myös alihankkijoilta jotka liittyvät palvelun käyttämiseen tai tuottamiseen.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Ei luovuteta organisaation ulkopuolelle, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään sähköisessä tietokannassa, johon on pääsy vain palveluntarjoajan ylläpidolla. Rekisterin tietojen suojaamisessa ja käsittelyssä noudatetaan tietosuojalain säännöksiä ja periaatteita, viranomaisten määräyksiä sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.